هوش مصنوعی

پس از تکمیل مرحله پیشرفته ، وارد حوزه هوش مصنوعی میشویم. (به زودی…!)

آموزش پیشرفته

پس از آموزش مقدماتی ، وارد بخش آموزش پیشرفته میشویم که در این مرحله کدنویسی با میکروپایتون را یاد میگیریم…

آموزش مقدماتی

برای درک برنامه نویسی ، ابتدا پروژه های آسان را بر روی لگونیک انجام میدهیم و کدهای آن را تغییر میدهیم تا تغییرات را به چشم مشاهده کرده و مفهوم برنامه نویسی را کاملا به صورت عملی درک کنیم ؛ سپس قدم به قدم به سمت پروژه های پیشرفته تر گام برمیداریم… در این بخش […]