دانشگاه لگونیک مرکز آموزشی برای لگونیکرها بوده و میتوانند با گذراندن دوره ها پا به عرصه الکترونیک و هوش مصنوعی بگذارند و آینده ای روشن برای خود بسازند
در این جا لگونیکر ها با مباحث الکترونیک ، برنامه نویسی ، اینترنت اشیا و هوش مصنوعی آشنا شده و تمامی آموزش ها را میتوانند بر روی لگونیک خود آزمایش کرده تا درک بهتری نسبت به آن دوره پیدا کنند و با کمک استادان دوره میتوانند مشکلات خود را حل کنند